SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt budowy chodnika

Zleceniodawca:
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu.
Temat:
Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od m. Strzelce do Dobroszyc – gm. Oleśnica.
Zakres:
Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej.
Realizacja:
06.2004r.
Zdjęcia: