SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.
Temat:
Projekt przebudowy drogi nr 2000D w Mietkowie na odcinkach: od skrzyżowania z drogą nr 2075D – ul. Kątecka, długość ok. 700m oraz na odcinku od Milina do Piławy, długość 1.6km (gm. Kąty Wrocławskie) - projekt realizowany zgodnie z wymogami UE celem uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych ZPORR.
Zakres:
Projekt budowlano-wykonawczy we wszystkich branżach.
Realizacja:
02.2005r.
Zdjęcia: