SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 728 (klasa tech. “G”) relacji Nowe Miasto nad Pilicą-Odrzywół-Gielniów, długości 29km - projekt zrealizowany zgodnie z wymogami UE – ZPORR celem uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.
Zakres:
Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
08.2005r.
Zdjęcia:
1od.JPG 2od.JPG 3od.JPG 4od.jpg 5od.jpg 6od.jpg