SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego

Zleceniodawca:
Urząd Gminy Jabłonna
Temat:
Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego oraz dróg zbiorczych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 630 na odcinku od granicy gminy Nowy Dwór Mazowiecki do Rajszewa, długości 6,5km.
Zakres:
Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
06.2006r.
Zdjęcia: