SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 579 (klasa tech. “G”) relacji Kazuń-Błonie, długości 29.5km - projekt realizowany zgodnie z wymogami UE – ZPORR celem uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.
Zakres:
Projekt wykonawczy branży drogowej - ETAP I na odcinku od km 0+147.56 do km 22+601.00
Realizacja:
08.2006r.
Zdjęcia: