SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 637 (klasa tech. “GP”) relacji Warszawa-Stanisławów-Wegrów, długości 61km - projekt realizowany zgodnie z wymogami UE – ZPORR celem uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.
Zakres:
Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
12.2006r.
Zdjęcia: