SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Budowa Autostrad

Zleceniodawca:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
Temat:
Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/003 p.n.Budowa Autostrady Płatnej A1 na odcinku węzeł "Sośnica" – węzeł "Bełk” km 519+374 do km 534+785 - Inżynier Kontraktu: TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestão / E&L Architects Sp. z o.o.
Zakres:
Pełnienie funkcji Kluczowego Eksperta - Weryfikatora Dokumentacji Projektowej Robót Drogowych.
Realizacja:
02.2007r.
Zdjęcia: