SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt nasadzeń drzew w ciągu drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt nasadzeń drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od km 14+980 do km 17+830 na terenie gminy Konstancin – Jeziorna.
Zakres:
Projekt wykonawczy, inwentaryzacja,SST, przedmiar robót, kosztorys ślepy i inwestorski, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień.
Realizacja:
11.2007r.
Zdjęcia: