SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej

Zleceniodawca:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica.
Temat:
Projekt budowy odcinka tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie miasta Mogielnica (dł. 1500m.) powiat Grójec.
Zakres:
Projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
12.2007r.
Zdjęcia: