SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt przebudowy ulicy

Zleceniodawca:
Urząd Gminy Jabłonna.
Temat:
Projekt przebudowy ul. Szkolnej w Jabłonnej.
Zakres:
Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
12.2007r.
Zdjęcia: