SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium projektu budowlanego.

Zleceniodawca:
GDDKiA w Lublinie / INGEROP Polska Sp. z o.o.
Temat:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium projektu budowlanego, wykonawczego wraz z dokumentami przetargowymi na przebudowę drogi krajowej nr 76 (klasa tech. “GP”) na odc. od km 67+532 do km 75+540 relacji Dąbie - Łuków.
Zakres:
Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
06.2009r.
Zdjęcia: