SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 732 (klasa tech. “G”) relacji Stary Gózd-Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580 na terenie gmin Stara Błotnica i Przytyk, powiatów radomskiego i białobrzeskiego.
Zakres:
Opracowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych warunkach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Realizacja:
09.2009r.
Zdjęcia: