SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 (klasa tech. “G”) na odcinku Siennica - Stara Wieś od km 9+740 do km 11+900 na terenie gminy Siennica.
Zakres:
Opracowanie niezbędnych materiałów oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych warunkach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Realizacja:
12.2009r.
Zdjęcia: