SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt rozbudowy drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa-Leszno (klasa tech. “G” 2/2) od gr. Warszawy do Węzła Warszawska z S-8 oraz od gr. Węzła Warszawska do m. Stare Babice.
Zakres:
Projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach, uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ZRID w imieniu Inwestora, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
01.2010r.
Zdjęcia: