SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt rozbudowy drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 721 (klasa tech. “GP”2/2) relacji Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wisła-Józefów-Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego.
Zakres:
Koncepcja, projekt budowlany, wykonawczy we wszystkich branżach,uzyskanie decyzji środowiskowej, lokalizacji drogi i pozwolenia wodnoprawnego, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
w trakcie realizacji
Zdjęcia: