SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt przebudowy drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 801 (klasa tech. “GP” dł. 40km) relacji Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-gr. województwa na odcinku od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice powiatu garwolińskiego.
Zakres:
Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, wykonawczy we wszystkich branżach,uzyskanie decyzji środowiskowej, lokalizacji drogi i pozwolenia wodnoprawnego, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
w trakcie realizacji
Zdjęcia: