SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt budowy nowego przebiegu drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 580 - obwodnicy Żelazowej Woli (klasa tech. “G”) relacji Warszawa-Sochaczew na terenie gminy Sochaczew, powiatu sochaczewskiego.
Zakres:
Koncepcja programowo-przestrzenna we wszystkich branżach, opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowej,prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji, uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych.
Realizacja:
04.2010r.
Zdjęcia: