SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Przebudowa i rozbudowa dróg

Zleceniodawca:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Temat:
Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich (klasa tech. “G”) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: DW685 Nowosady–Hajnówka i DW687 Zwodzieckie–Nowosady.
Zakres:
Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, wykonawczy we wszystkich branżach, uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
07.2010r.
Zdjęcia: