SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Zleceniodawca:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
Temat:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 822 (klasa tech. “G”) Lublin - Port Lotniczy Świdnik oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zakres:
Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, wykonawczy we wszystkich branżach, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
11.2011r
Zdjęcia:
Rondo Lotnicza.jpg Rondo Swidnik Duzy.jpg Rondo PKP.jpg Rondo SSE.jpg Rondo Jackow.jpg Przekroj 822 sieci.jpg Przekroj 822 nasyp.jpg Przekroj 822 2 jezdnie.jpg poprzeczki 822.jpg