SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Zleceniodawca:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Temat:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 (klasa tech. “G”) Gogolin - Strzelce Opolskie, od km km 25+199 do km 39+277.
Zakres:
Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, wykonawczy we wszystkich branżach, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
06.2012r
Zdjęcia: