SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Przebudowa i budowa drogi

Zleceniodawca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
Temat:
Przebudowa wraz z budową infrastruktury dróg powiatowych nr 1174O (dł. 10.704km) i nr 1175O (dł. 0.777km) relacji Łukowice Brzeskie - Brzeg).
Zakres:
Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, wykonawczy we wszystkich branżach, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
08.2011
Zdjęcia: