SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE
Referencje

Referencje

W wyniku naszej wieloletniej współpracy zarówno z zarządcami dróg publicznych, jak również prywatnymi inwestorami oraz innymi instytucjami na terenie całego kraju uzyskaliśmy od naszych zleceniodawców liczne referencje, które stanowią najlepszą rekomendację usług świadczonych przez biuro SLY PROJEKT.

Dyplom Modernizacja Roku 2014

Dyplom za udział w konkursie Modernizacja Roku 2014

Zobacz dokument

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zaświadcza,że firma SLY PROJEKT opracowała na nasze zlecenie dokumentację projektową rozbudowy drogi wojewódzkiej nr DW409 na odcinku od km 25+199 do km 39+338,32" (...) opracowana dokumentacja została wykonana z należytą starannością i zgodnie z umową.

Zobacz dokument

APIA XXI Sp. z o.o. / MZDW w Warszawie

Niniejszym zaświadczam, że firma SLY PROJEKT Biuro Projektowe (...) opracowała następujące opracowania projektowe (...) Opracowana dokumentacja wykonana została w terminie umownym z należytą starannością, zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami oraz uzyskała stosowne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia.

Zobacz dokument

ZDW w Lublinie / UAB KELPROJEKTAS

UAB KELPROJEKTAS oświadcza, że firma SLY PROJEKT (...) opracowała na nasze zlecenie następującą dokumentację techniczną (...) Opracowana dokumentacja wykonana została zgodnie obowiązującymi przepisami i wymogami stawianymi przez Inwestora jakim był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Na podstawie odbytej współpracy stwierdzamy, że dokumentacja projektowa zrealizowana została z należytą starannością, zgodnie z umową i zawartymi w niej terminami.

Zobacz dokument

INGEROP Polska Sp. z o.o. / MZDW w Warszawie

INGEROP Polska Sp. z o.o. potwierdza, iż SLY PROJEKT pod kierownictwem Pana Sylwestra Biajgo opracował dokumentację projektową w fazie koncepcji programowo – przestrzennej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa, na odcinku: od DK nr 61 do węzła z drogą ekspresową S-17 tzw. „Węzeł Zielonka” (...). Opracowana (...) dokumentacja techniczna wykonana została z należytą starannością, zgodnie z umową i w terminie umownym.

Zobacz dokument

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu niniejszym oświadcza, że (...) SLY PROJEKT Biuro Projektowe opracowało na nasze zlecenie następującą dokumentację techniczną „Przebudowa wraz z budową infrastruktury dróg powiatowych nr 1174 O i 1175 O relacji Łukowice Brzeskie - Brzeg”. (...) dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia publicznego opracowana została w terminie umownym, zgodnie z zawartą umową, a Projektanci jako kompetentni i sprawdzeni wykonawcy dokumentacji projektowych są rzetelnymi partnerami w realizacji powierzonych zadań.

Zobacz dokument

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaświadcza,że firma SLY PROJEKT opracowała na nasze zlecenie dokumentację projektową rozbudowy i budowy dróg wojewódzkich nr DW685 relacji Nowosady - Hajnówka i DW 687 relacji Zwodzieckie - Nowosady (...) opracowana dokumentacja została wykonana zgodnie z umową

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT w ramach umowy ... wykonała materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRiD oraz uzyskała ostateczną decyzje w imieniu MZDW dla potrzeb rozbudowy drogi woj. nr 732 (kl.tech. G) relacji Stary Gózd - Przytyk dł. 16,5km. Przedmiot umowy wykonany został zgodnie z zapisami

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT w ramach umowy ... wykonała materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRiD oraz uzyskała ostateczną decyzje w imieniu MZDW dla potrzeb rozbudowy drogi woj. nr 802 (kl.tech. G) na terenie gmin Siennica i Stara Wieś. Przedmiot umowy wykonany został zgodnie z zapisami umowy...

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT opracowała na nasze zlecenie projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy drogi woj. nr 802 (kl.tech. G). Opracowana dokumentacja została wykonana z należytą starannością, w terminie umownym i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT opracowała na nasze zlecenie dokumentację techniczną budowy zatok autobusowych i chodników w m. Żdżarki w ciągu drogi woj. nr 728 (kl.tech. G). Opracowana dokumentacja została wykonana z należytą starannością, w terminie umownym i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT opracowała na nasze zlecenie projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy drogi woj. nr 728 (kl.tech. G) w m. Mogielnica. Opracowana dokumentacja została wykonana z należytą starannością, w terminie umownym i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT wykonała na nasze zlecenie Studia Wykonalności dla rozbudowy dróg wojewódzkich nr 637 (kl.tech. GP dł.35,5km) i DW 728 (kl. tech. G dł. 27,8km). Opracowania zostały wykonane z należytą starannością, w terminach zgodnych z zapisami umowy...

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT w ramach umowy ... wykonała materiały do wniosku o wydanie decyzji DOŚ oraz decyzji ZRiD oraz uzyskała w/w decyzje w imieniu MZDW dla potrzeb rozbudowy drogi woj. nr 618 (kl.tech. G) dł. 34 km...dokumentacja wykonana została w terminie umownym, z należytą starannością... zgodnie z zapisami umowy...

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT opracowała na nasze zlecenie projekt organizacji ruchu na czas budowy skrzyżowania typu rondo, dróg woj. nr 633 (kl.tech. G) i DW 631 (kl. tech. GP) w Nieporęcie. Dokumentacja została opracowana w terminie i zgodnie z zapisami umowy...

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT opracowała na nasze zlecenie projekt nasadzeń zieleni na skrzyżowaniu typu rondo dróg wojewódzkich DW 633 (kl.tech. G) i DW 631 (kl. tech. GP) w Nieporęcie. Dokumentacja została opracowana w terminie umownym, z należytą starannością i zgodnie z zapisami umowy...

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT opracowała na nasze zlecenie projekt zamienny przebudowy zatoki parkingowej w ciagu drogi wojewódzkiej nr 618 (kl.tech. G) w Wyszkowie, w terminie umownym, z należytą starannością i zgodnie z zapisami umowy...

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT w ramach umowy ... opracowała Analizę Bezpieczeństwa i Warunków Ruchu dla potrzeb rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 (kl.tech. G) relacji Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą należycie, zgodnie z umową i bez zwłoki.

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że firma SLY PROJEKT w ramach umowy ... wykonała Analizę Bezpieczeństwa i Warunków Ruchu dla potrzeb rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637 (kl.tech. GP) relacji Warszawa - Węgrów zgodnie z umową..

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

MZDW w Warszawie niniejszym zaświadcza, że firma SLY PROJEKT opracowała (...) dokumentację techniczną "Rozbudowy DW 580 relacji Warszawa - Leszno na terenie gm Stare Babice" (...) dokumentacja wykonana została w terminie umownym z należytą starannością, zgodnie z umową i przepisami oraz uzyskała stosowne opinie i uzgodnienia

Zobacz dokument

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Oddział Olsztyn

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad W Olsztynie zaświadcza, że firma SLY PROJEKT pod kierownictwem Pana Sylwestra Biajgo opracowała na nasze zlecenie projekt rozbudowy DK59 relacji Skop-Ryn, kl. GP (...) opracowana dokumentacja została wykonana z należytą starannością, zgodnie z umową i w terminie umownym (...).

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że Sylwester Biajgo pełniący funkcję Generalnego Projektanta (...) opracował dokumentację projektową przebudowy DW 728 na odcinku od km 0+500 do km 13+263 na terenie gmin Grójec i Belsk Duży (...) opracowana dokumentacja została wykonana zgodnie z umową (...)

Zobacz dokument

GDDKiA Oddz. Olsztyn / VEPRO VERKEHRSBAU PROJEKT GmbH

Niniejszym potwierdzamy, że firma SLY PROJEKT pod kierownictwem Pana Sylwestra Biajgo opracowała projekt rozbudowy DK59 relacji Skop-Ryn, kl. GP (...) opracowana dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, z należytą starannością i w terminie umownym (...).

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaświadcza,że SLY PROJEKT wykonał jako Generalny Projektant (...) dokumentację projektową przebudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od km 21+150 do km 23+100 na terenie miasta Mogielnica (...) SLY PROJEKT Biuro Projektowe jest sprawdzonym i terminowym wykonawcą (...)

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

MZDW w Warszawie niniejszym potwierdza, że firma SLY PROJEKT opracowała (...) dokumentację projektową nasadzeń drzew w ciągu DW724 na terenie gminy Konstancin -Jeziorna (...)firma SLY PROJEKT jest pracownią realizującą zamówenia w umownych terminach oraz jako sprawdzony wykonawca jest biurem godnym rekomendacji(...)

Zobacz dokument

Wójt Gminy Nieporęt

Potwierdzamy, iż firma \"SLY PROJEKT Biuro Projektowe\" opracowała (...) dokumentację projektową budowy skrzyżowania dróg woj.631/633 w formie ronda (...) potwierdzamy iż Pan Sylwester Biajgo jest fachowym, sprawdzonym i terminowym wykonawcą dokumentacji projektowych godnym zarekomendowania(...)

Zobacz dokument

TPF PLANEGE, E&L Architects Sp. z o.o.

W imieniu konsorcjum TPF PLANEGE oraz E&L Architect Sp. z o. o. (...) potwierdzamy iż Pan Sylwester Biajgo "SLY PROJEKT Biuro Projektowe" pełnił na kontrakcie"Budowa autostrady A1 na odcinku Sośnica - Bełk" funkcję Eksperta (...) Weryfikatora Dokumentacji Projektowej Robót Drogowych

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie niniejszym zaświadcza, że Pan Sylwester Biajgo wykonał jako Generalny Projektant (...) dokumentację projektową przebudowy drogi wojewódzkiej nr 728 (...) Pan Sylwester Biajgo jest fachowym, sprawdzonym i terminowym partnerem (...)

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie niniejszym zaświadcza, że Pan Sylwester Biajgo wykonał jako Generalny Projektant (...) dokumentację projektową przebudowy drogi wojewódzkiej nr 637 (...) dokumentacja była opracowaniem kompleksowym (...)

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie niniejszym zaświadcza, że Pan Sylwester Biajgo wykonał jako Generalny Projektant dokumentację projektową przebudowy drogi wojewódzkiej nr 618 (klasa drogi \"G\") (...) W/w dokumentacja była opracowaniem kompleksowym (...)

Zobacz dokument

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie niniejszym zaświadcza, że Pan Sylwester Biajgo wykonał jako Generalny Projektant dokumentację projektową przebudowy drogi wojewódzkiej nr 728 (klasa drogi \"G\") (...) W/w dokumentacja była opracowaniem kompleksowym (...)

Zobacz dokument

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Firma SLY PROJEKT Biuro Projektowe Sylwester Biajgo opracowała na zlecenie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu następujące dokumentacje techniczne (...) Opracowana przez firmę dokumentacja wykonana została za pomocą metod komputerowego wspomagania, co zapewniło wysoką jakość oraz dokładność projektu jak i wysoki poziom estetyczny (...)

Zobacz dokument

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu Wydział Dróg i Transportu

Firma SLY PROJEKT Biuro Projektowe mgr inż. Sylwester Biajgo wykonawca wyłoniony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. (...) zrealizował na zlecenie Powiatu Wrocławskiedo nastepujące dokumentacje (...) Projekty na w/w zadania opracowano zgodnie z wymogami i warunkami stawianymi przez Unię Europejską, co pozwoliło nam skierować wnioski celem uzyskania (...)

Zobacz dokument

Archicon s.c. Pracownia Architektoniczno - Konserwatorska

Firma SLY PROJEKT Biuro Projektowe Sylwester Biajgo wykonała na nasze zlecenie projekt budowlany ciągów komunikacji kołowej i pieszej oraz parkingu na terenie Hotelu RELAX w Karpaczu. Projekt został sporządzony na wysokim profesjonalnym poziomie i przekazany w terminie umownym (...)

Zobacz dokument

Miejskie Zakłady Kąpielowe Sp. z o. o.

Firma SLY PROJEKT Biuro Projektowe Sylwester Biajgo w czerwcu 2001r. wykonała na nasze zlecenie kompletną dokumentację projektową przebudowy parkingu Miejskich Zakładów Kąpielowych we Wrocławiu (...)

Zobacz dokument

Park Narodowy Gór Stołowych

Firma SLY PROJEKT Biuro Projektowe z siedzibą we Wrocławiu wykonywała w tym roku na zlecenie Parku Narodowego Gór Stołowych opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 387 przy Błędnych Skałach. Koncepcja została wykonana terminowo, zgodnie z wymogami prawa budowlanego (...)

Zobacz dokument

Urząd Gminy Skarbimierz

Firma SLY PROJEKT Biuro Projektowe Sylwester Biajgo opracowała na zlecenie Urzędu Gminy Skarbimierz dokumentację techniczną w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacjii drogi (...), biuro zapewniło wysoką jakość oraz dokładność projektu jak i wysoki poziom estetyczny (...)

Zobacz dokument