SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Opracowanie dokumentacji technicznej w stadium projektu budowlanego

Zleceniodawca:
GDDKiA w Olsztynie / Vepro Verkehrsbau Projekt GmbH.
Temat:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium projektu budowlanego, wykonawczego wraz z dokumentami przetargowymi na przebudowę drogi krajowej nr 59 (klasa tech. "GP") relacji Skop - Ryn na odc. od km 14+400 do km 22+000.
Zakres:
Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
05.2009r.
Zdjęcia: