SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt rozbudowy drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 (klasa tech. “Z”) w ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 do km 4+139 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zakres:
Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, wykonawczy we wszystkich branżach, uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
w trakcie realizacji
Zdjęcia: