SLY PROJEKT
Wybierz język:
  • PL
  • EN
  • DE

Projekt budowy nowego przebiegu drogi

Zleceniodawca:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Temat:
Projekt budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 637 - obwodnicy m. Okuniew (klasa tech. “GP”) relacji Warszawa - Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki.
Zakres:
Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, wykonawczy we wszystkich branżach, uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie i zarządzanie całym procesem projektowym, koordynacja branżowa w pełnym zakresie inwestycji.
Realizacja:
05.2012r.
Zdjęcia: